ស្រាបៀរ ABC EXTRA STOUT និង TIGER ចាប់រង្វាន់លើកទី១ជូនគូស្វាមីភរិយាថ្មី

02-04-2019 10:11 am 705

កាលពី​​​​ថ្ងៃអាទិត្យទី​ ៣១ ​ខែមីនា ឆ្នាំ​​២០១៩ ស្រាបៀរ ABC EXTRA STOUT និង TIGER បានរៀបចំកម្មវិធីចាប់រង្វាន់លើកទីមួយរបស់ស្រាបៀរ ABC EXTRA STOUT និង TIGER ដែលបានផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់​​ទូរទស្សន៍​ MyTV ដោយបានរកឃើញអ្នកឈ្នះរង្វាន់ដំណើរ​​កម្សាន្តទៅទីក្រុងឡុងដ៏ចំនួនពីរគូ  និងអ្នកឈ្នះដំណើរកម្សាន្តទៅទីក្រុងស៊ីដនីចំនួនប្រាំគូ។

ចំពោះរង្វាន់របស់​ស្រាបៀរ ABC EXTRA STOUT  ដែលបានចាប់​​រង្វាន់លើកទីមួយនេះ គូស្វាមីភរិយាថ្មីចំនួនពីរ គូដែលមាន​សំណាង​បានឈ្នះ​រង្វាន់ដំណើរកម្សាន្តក្រេបចន្ទទឹកឃ្មុំទៅទីក្រុងឡុងដ៏មានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

ល.រ

ឈ្មោះកូនកម្លោះ

ឈ្មោះកូនក្រមុំ

ថ្ងៃរៀបការ

លេខប័ណ្ណ

លេខទូរស័ព្ទ

រង្វាន់

សាន់​ ស៊ីណា

អោក​ ស្រីនិច

២៦​ វិច្ឆិកា ២០១៨

០១៧៧០៨

០៧៧​ ៦៥២ ០០៣

ដំណើរកម្សាន្តក្រេប

ទឹកឃ្មុំទៅទីក្រុងឡុងដ៏

ឈិន សិទ្ធិ

ហ៊ុយ​ ស្រីនាថ

១៧​ វិច្ឆិកា ២០១៨

០១៥៥៧៧

០១៧​ ៤៨៩ ០៩៨

ដំណើរកម្សាន្តក្រេប

ទឹកឃ្មុំទៅទីក្រុងឡុងដ៏

 

ចំពោះរង្វាន់របស់​ស្រាបៀរ TIGER  ដែលបានចាប់​​រង្វាន់លើកទីមួយនេះ គូស្វាមីភរិយាថ្មីចំនួន ៥ ដែលមាន​សំណាង​បានឈ្នះ​រង្វាន់ដំណើរកម្សាន្តទៅទីក្រុងស៊ីដនី មានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

ល.រ

ឈ្មោះកូនកម្លោះ

ឈ្មោះកូនក្រមុំ

ថ្ងៃរៀបការ

លេខប័ណ្ណ

លេខទូរស័ព្ទ

រង្វាន់

ធួន វ៉ាន់ធៀន

តាន់ សុគន្ធា

១៩ វិច្ឆិកា ២០១៨

០០៧៩៦៥

០៩៦​ ៦៦៨ ៦១៦៦

ដំណើរកម្សាន្តទៅទីក្រុងស៊ីដនី

ទិត សុធារី

ហ៊ិន វណ្ណៈ

១៩​ វិច្ឆិកា ២០១៨

០១៧៨៧៩

០៦៩​ ៥៦០ ៧៧៧

ដំណើរកម្សាន្តទៅទីក្រុងស៊ីដនី

ណូ ចាន់ម៉ារ៉ាឌី

ស៊ឹម ចាន់ថា

១០​ វិច្ឆិកា ២០១៨

០១៧៧២៣

០១០ ៨៧៥ ៥៧៨

ដំណើរកម្សាន្តទៅទីក្រុងស៊ីដនី

ញ៉ឹក​ សារី

ផេង និមល

២៨ តុលា ២០១៨

០១៧៩៦៣

០៩៦ ៦៣៩៧៥៥៤

ដំណើរកម្សាន្តទៅទីក្រុងស៊ីដនី

យឿន សិរៈយុទ្ធ

លី ច័ន្ធកញ្ញា

១៨​ វិច្ឆិកា​ ២០១៨

០០៧៦៤៥

០១៧​ ៦៣៦ ៦៣៥

០១០ ៧៧៣០៣៣

ដំណើរកម្សាន្តទៅទីក្រុងស៊ីដនី

​អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់​អាចស្វែងរកឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅលើទំព័រ​កាសែត ឬលើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ស្រាបៀរ ABC EXTRA STOUT និង TIGER។ ចំពោះគូស្វាមីទាំងអស់ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងទាក់ទងទៅដោយផ្ទាល់​។​

អបអរពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកអ្នកជាមួយស្រាបៀរលំដាប់ពិភពលោក។

តើលោកអ្នកចង់ពិសាស្រាបៀរលំដាប់ពិភពលោកសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទេ? លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកលេខ 011 222 400 ឬ 011 333 500 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ

 

 ពាក្យគន្លឹះ  tiger

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត