​ការបែងចែក​ទោស​​ជា​ប្រភាគ​​

01-04-2019 9:31 am 1507

​នៅក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ គេ​សង្កេតឃើញថា​មានចែង​អំពី «​ការបែងចែក​ទោស​ជា​ប្រភាគ​»​។ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​អ្នកច្បាប់​ចាំបាច់​មានចែង​អំពី ការបែងចែក​ទោស​ជា​ប្រភាគ បើ​បទល្មើស​នី​មួយៗ​សុទ្ធតែ​បានចែង​ដាក់​ទោសទណ្ឌ​ទៅហើយនោះ​។ យ៉ាងណាមិញ​ដើម្បី​ដឹង​អំពី​មូលហេតុ​នៃ​ការបែងចែក​ទោស​ជា​ប្រភាគ នេះ ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ លោក​ម​ធា​វី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖
 

​សំឡេង​៖ 

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត