ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ស្នើ​ឲ្យ​លោក​រៀល ខេ​មរិ​ន្ទ្រ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឈ្មោះ​គណបក្ស​« ចក្រភព​ខ្មែរ​»

26-03-2019 6:24 pm 2117

​ក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​តំណាង​ស្ថាបនិក គណបក្ស​« ចក្រភព​ខ្មែរ​» លោក​រៀល ខេ​មរិ​ន្ទ្រ ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ឈ្មោះ​គណបក្ស​ដែល​បានស្នើ​បង្កើត ដោយសារតែ​ឈ្មោះ​« ចក្រភព​ខ្មែរ​» គឺ​ជា​អតីត​ឈ្មោះ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​នេះ​បើ​យោងតាម​លិខិត​របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មីនា​នេះ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត