តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​របប​​ពាក់កណ្ដាល​​សេរីភាព​?​

25-03-2019 10:16 am 1238

​នៅក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ បានចែង​យ៉ាងច្រើន​អំពី​ទោសទណ្ឌ​នៃ​បទល្មើស​។ ក្រៅពីនេះ​ច្បាប់​មួយ​នេះ​ក៏​មានចែង​សម្រាលទោស​នៃ​បទល្មើស​ខ្លះៗ​ផងដែរ​។ ក្នុងនោះ​មាន «​របប​ពាក់កណ្ដាល​សេរីភាព​» ជាដើម​។ តើ​អ្វី​ទៅជា​របប​ពាក់កណ្ដាល​សេរីភាព ហើយ​របប​ពាក់កណ្ដាល​សេរីភាព​មាន​សាៈសំខាន់​យ៉ាងណា​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​ប្រសាសន៍​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត