មន្ត្រីរាជការ​នឹង​ទទួលប្រាក់​ឧបត្ថម្ភម្នាក់​​៥ម៉ឺនរៀល​​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​​

20-03-2019 9:43 am 1357

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មន្រ្តីរាជការ ទូទាំងប្រទេស នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះ។ មន្រ្តីរាជការទាំងអស់ នឹង​ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ម្នាក់៥ម៉ឺនរៀល នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត