សិទ្ធិ​ទាមទារ​​ឱ្យ​ការពារ​ការកាន់កាប់​​ជា​អ្វី​?​

11-03-2019 1:49 pm 1011

​កាលពី​សប្ដាហ៍​មុន​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ បាន​លើកយក​ប្រធានបទ សិទ្ធិ​កាន់កាប់​ជា​អ្វី​? ដោយឡែក​សប្ដាហ៍​នេះ យើង​មក​ចាប់អារម្មណ៍​ទាក់ទង​ទៅនឹង «​សិទ្ធិ​ទាមទារ​ឱ្យ​ការពារ​ការកាន់កាប់​» វិញ​ម្ដង​។ តើ «​សិទ្ធិ​ទាមទារ​ឱ្យ​ការពារ​ការកាន់កាប់​» នេះ មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាងណា ហើយ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​អ្នកច្បាប់​នាំគ្នា​ចងក្រង «​សិទ្ធិ​ទាមទារ​ឱ្យ​ការពារ​ការកាន់កាប់​» នេះ​ឡើង​? ដើម្បីឱ្យ​អស់លោកអ្នក​ស្ដាប់​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត