ប្រភេទ​ជំងឺ​ដែល​តែង​បំផ្លាញ​ដំណាំ​ទុរេន និង​វិធានការ​កម្ចាត់​

09-03-2019 6:04 pm 1147

ប្រភេទ​ជំងឺ​ដែល​តែង​បំផ្លាញ​ដំណាំ​ទុរេន និង​វិធានការ​កម្ចាត់​ ៖

- កូន​ទុរេន តែង​ជួប​នូវ​ជំងឺ ងាប់​ចុង​មែក​កូន​ទុរេន ។ វិធានការ​ការពារ គឺ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ Alirtte និង Copper based fungicide ។​

- ស្លឹក តែង​ជួប​នូវ​ជំងឺ រលាក​ស្លឹក ។ វិធានការ​ការពារ គឺ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ Alirtte និង Copper based fungicide ។​

- ដើម និង​មែក តែង​ជួប​នូវ​ជំងឺ ស្អុយ​សំបក ។ វិធានការ​ការពារ គឺ​ចិត​សំបក​ដែល​ឆ្លង​ចេញ ឬ​អាច​លាប Alirtte និង Copper based fungicide ។​

- ផ្នែក​គល់ តែង​ជួប​នូវ​ជំងឺ រលួយ​គល់ ។ វិធានការ​ការពារ គឺ​ចិត​សំបក​ដែល​ឆ្លង​ជំងឺ​ចេញ ឬ​អាច​លាប Alirtte និង Copper based fungicide ។​

- មែក​តូច និង​ធំ តែង​ជួប​នូវ​ជំងឺ ផ្កាឈូក ។ វិធានការ​ការពារ គឺ​កាត់​ផ្នែក​ឆ្លង​ជំងឺ​ចេញ ឬ​អាច​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ Tridemorp-Teiadimofen-Copper hydraxide ។​

​ដកស្រង់​ចេញពី​សៀវភៅ​ដំណាំ​ទុរេន របស់​ក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់ និង​នេសាទ ៕

 ពាក្យគន្លឹះ  កសិកម្មដំណាំទុរេន

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត