ជម្រើសជាតិ​​ជនពិការ​​ឆ្នាំ​២០១៩​​កើនឡើង​ច្រើន​​ប្រៀបធៀប​​ឆ្នាំ​២០១៨

08-03-2019 8:10 am 1416
រូបភាពជម្រើសជាតិ​ជនពិការ​ដែលចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ

​លោក​យី វាសនា អគ្គលេខាធិការ​គណៈកម្មាធិកា​រ​ជាតិ​ប៉ា​រ៉ា​ឡាំ​ពិ​ក​កម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា អត្ត​ពលិក​ចុះឈ្មោះ​ចូល​ក្រុម​ជម្រើជាតិ​ឆ្នាំនេះ​មានចំនួនច្រើន និង​ការរៀបចំ​ជា​សហព័ន្ធ​ក៏មាន​ការកើនឡើង​ដែរ​។ ដូច្នេះ​ធ្វើឲ្យ​ជម្រើសជាតិ​ជនពិការ​ឆ្នាំនេះ មាន​ការកើនឡើង​បើ​ធៀប​ទៅនឹង​ឆ្នាំ​២០១៨​។ ឆ្នាំ​២០១៨​មាន​ចំនួន​៩៨​រូប ខណៈ​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​វិញ​មាន​រហូតដល់​១១៥​រូប​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត