តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការព្យួរទោស​​សាកល្បង​?​

18-02-2019 2:49 pm 1202

​បើទោះបីជា​ច្បាប់​ចែង​ដាក់​ដាក់​ទោសទណ្ឌ ទៅលើ​ជន​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស ទាំង​បទឧក្រិដ្ឋ ទាំង​បទ​មជ្ឈឹម និង​បទលហុ​ក្ដី​។ ប៉ុន្តែ​ច្បាប់​ក៏​មានការ​សម្រាលទោស​នី​មួយៗ​ទៅតាម​បុគ្គលិកលក្ខណៈ​របស់​ជន​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ផងដែរ​។ ជាក់ស្ដែង​ដូចជា​«​ការព្យួរទោស​សាកល្បង​»​ជាដើម​។ តើ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច ទើប​អាច​ទទួលបាន ការព្យួរទោស​សាកល្បង​? ដើម្បី​ដឹង​ច្បាស់​ពី​ការព្យួរទោស​សាកល្បង​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ជូន ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត