លោក ​​គី សេរី​វឌ្ឍន៍​៖​​ការ​សុំ​វៀតណាម​​ជួយ​ដោះស្រាយ​​តម្លៃ​ស្រូវ​​អាច​​​បាន​​ផល​​តិច​​

07-02-2019 2:38 pm 5983
  ស្តាប់
លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍ បណ្ឌិត​សេដ្ឋកិច្ច និង ជា​មន្ត្រី​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​នៃ​រាជបណ្ឌិតសភា​កម្ពុជា។
ស្តាប់ជាសំឡេង

​នាទី​ហេតុការណ៍​សំខាន់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ​នៅថ្ងៃនេះ យើង​នឹងមាន​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍ បណ្ឌិត​សេដ្ឋកិច្ច និង ជា​មន្ត្រី​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​នៃ​រាជបណ្ឌិតសភា​កម្ពុជា ទាក់ទង​នឹង​ទីផ្សារ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​។ លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍ យល់ឃើញថា មូលហេតុ​ដែល​តម្លៃ​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា​ធ្លាក់ចុះ អាច​ដោយសារតែ​ការផលិត​ស្រូវ​មាន​ការកើនឡើង​ធ្វើឱ្យ​លើស​តម្រូវការ ទាំង​នៅ​ទីផ្សារ​ជាតិ និង អន្តរជាតិ​។​លោក​ថា រដ្ឋាភិបាល​គួរតែ​រក​វិធានការ​ដោះស្រាយ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយ​ការ​ទៅ​ពឹង​វៀតណាម​ឱ្យជួយ​ដោះស្រាយ លោក​យល់ថា អាច​មិន​ទទួលបាន​ផល​ច្រើន​។ សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍ រវាង គួន សំបូរ ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្រូវអង្ក

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត