តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការព្យួរទោស​​ធម្មតា​?​

28-01-2019 11:20 am 6328

​បើទោះបីជា​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​របស់​ព្រះរាជ​ជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា​យើង បានចែង​ដាក់​ទោសទណ្ឌ​ទៅលើ​ជន​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​យ៉ាង​ក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក៏​បានចែង​ពី​ការព្យួរទោស​ធម្មតា សម្រាប់​ជនល្មើស​ផងដែរ​។ តើ​លក្ខខណ្ឌ​អ្វីខ្លះ​ទើប​ជនល្មើស​ទទួល​បានការ​ព្យួរទោស​ធម្មតា​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង

ដូចតទៅ​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត