ពាក្យ​​«​អ្នក​ងារ​»​​មានន័យ​​ដូចម្តេច​?​

27-01-2019 3:49 pm 7616

​តាម​ការពន្យល់​ក្នុង​វចនានុក្រម​ខ្មែរ ពាក្យ​នេះ មាន​ថ្នាក់​ពាក្យ​ជា នាម មានន័យថា អ្នកធ្វើការងារ​មាន​កម្រិត​តាម​រាជ​ប្បញ្ញត្តិ គឺ​ជន​ដែល​ត្រូវ​ទោស​របឹប​ជាដើម ហើយ​ធ្លាក់ខ្លួន​ទៅជា​មនុស្ស​ថ្នាក់​ទី​៤(​សូ​ទ្រៈ​) ដាច់​ជា​ពូជ​វង្ស​តរៀង​ទៅ ឬ​ជន​ដែល​កើត​ក្នុង​ពូជ​វង្ស​នោះ​។ ដូចជា​៖ ពួក​អ្នកងារ​, ពូជ​អ្នកងារ​។​

​ពាក្យ​ផ្ទុយ នឹង​ពាក្យ​«​អ្នក​ងារ​» គឺ​ពាក្យ​«​ព្រៃ​ងារ​»(​វេស្សៈ ឬ​វៃស្យៈ​)​។ ប៉ុន្តែ នៅ​សង្គម​កម្ពុជា បាន​លើកលែង​មិន​ឲ្យមាន​«​អ្នក​ងារ​» ចាប់តាំងពី ពុទ្ធ​សករាជ ២៤៣៦ ត្រូវ​នឹង គ្រិស្ត​សករាជ ១៨៩២​មក​។ តាំងពី​នោះមក​ពាក្យ​«​អ្នក​ងារ​» ថា «​ព្រៃ​ងារ​» ក៏​បាត់​បន្តិច​ម្តងៗ មកដល់​បច្ចុប្បន្ននេះ​៕

(​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ បោះពុម្ព​គ្រា​ទី​៥ ដោយ​វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ទំព័រ​១៨៥៥)

 ពាក្យគន្លឹះ  អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត