លោក​ហ៊ុន សែន ថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​​មិនអាច​ពឹងផ្អែក​​តែ​លើ​វិស័យ​​កសិកម្ម​​មួយ​មុខ​​នោះទេ​​

25-01-2019 9:11 am 1466

​ថ្លែង​ពិធី​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​កម្មករ កម្មការិនី​ប្រមាណ ១​ម៉ឺន​នាក់ មកពី​រោងចក្រ សហគ្រាស​ចំនួន​១២ ក្នុង​ខេត្តកំពត លោក​ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា កម្ពុជា​មិនអាច​ពឹងផ្អែក​តែ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​មួយ​មុខ​បាន​នោះទេ​។ ព្រោះ​វិស័យ​កសិកម្ម មួយ​មិន​អាចធ្វើឲ្យ​កម្ពុជា​ក្លាយជា​អ្នក​មានបានឡើយ​។ លោក​អះអាងថា បច្ចុប្បន្ន​វិស័យ​កសិកម្ម​ចាក់​ចំណូល​ចូល​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រមាណ ២០% វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ប្រមាណ ៣២% ក្រៅពីនោះ​បាន​ពី​វិស័យ​សេវាកម្ម​។​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត