លោក​​បណ្ឌិត​គី សេរី​វឌ្ឍន៍​៖​​កសិកម្ម​កម្ពុជា​​គួរ​​កុំ​ប្រើ​គីមី​ដើម្បី​ទទួលតម្លៃ​​​ទីផ្សារ​​ខ្ពស់​​

23-01-2019 2:38 pm 4342
  ស្តាប់
រាប់ឆ្វេង គឺលោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍ បណ្ឌិត​សេដ្ឋកិច្ច និង ជា​មន្ត្រី​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​នៃ​រាជបណ្ឌិតសភា​កម្ពុជា។
ស្តាប់ជាសំឡេង

​នាទី​ហេតុការណ៍​សំខាន់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ​នៅថ្ងៃនេះ យើង​នឹងមាន​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍ បណ្ឌិត​សេដ្ឋកិច្ច និង ជា​មន្ត្រី​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​នៃ​រាជបណ្ឌិតសភា​កម្ពុជា ទាក់ទង​នឹង​ទីផ្សារ​អង្ករ​កម្ពុជា​ក្រោយ​អឺរ៉ុប​កំណ​ត​យកពន្ធ​។ តាមរយៈ​បទសម្ភាសន៍​លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍ យល់ឃើញថា សេចក្តី​ច​សម្រេច​អឺរ៉ុប មិន​បង្ក​ជា​ផលប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​អង្ករ​កម្ពុជា​ទេ ផ្ទុយទៅវិញ វា​ជា​ឱ​កាល​មួយ​ឱ្យ​កម្ពុជា​ប្រកួតប្រជែង​ស្នើ​ភាព​គ្នា ជាមួយ​ប្រទេសជិតខាង ហើយ កម្ពុជា​គួរតែរៀបចំ​កសិកម្មរ​បស់​ខ្លួន​ដោយ​មិន​ប្រើ​សារ​ធាតុគីមី ដើម្បី​ទទួលបាន​តម្លៃ​ទីផ្សា​រលក់​ខ្លស់ ជាង​ប្រទេស​វៀតណាម និង ថៃ​។​សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង គួន សំបូរ ជាមួយ លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត