តើ​​អ្វី​​ទៅ​​ជា​​របប​​​នៃ​​ការ​ប្រកាស​​​ទោស​​?​

21-01-2019 2:55 pm 7836

​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ គឺជា​ច្បាប់​មួយ​ដែល​ចែង​អំពី​ការដាក់ទោសទណ្ឌ ទៅលើ​ជន​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ល្មើសច្បាប់​។ ជាមួយគ្នា​នោះ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក៏​បានចែង​អំពី​របប​នៃ​ការប្រកាស​ទោស​ផងដែរ​។ តើ​របប​នៃ​ការប្រកាស​ទោស​នេះ មាន​សារសំខាន់​ណា ទើប​មានចែង​យ៉ាង​ដូច្នេះ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ច្បាប់​ដោយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត