ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​រដ្ឋាភិបាល​និង​សង្គម​ស៊ីវិល​

11-01-2019 1:06 pm 538

​ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹង​រៀបចំ​វេទិកា ស្តី​ពី​ភាព​ជា​ដៃគូ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​លើ​ក​ទី​០២ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩ ខាងមុខនេះ ដើម្បី​បន្ត​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​ររ​វាង​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត