សញ្ញា​បង្ហាញថា ទារក​មាន​បញ្ហា​ប្រព័ន្ធ​រំលាយ​អាហារ​

10-01-2019 4:14 pm 1173

​ជាទូទៅ ទារក​ដែលមាន​បញ្ហា​នៃ​ការរំលាយ​អាហារ តែងតែ​បង្ហាញ​ឲ្យដឹងតា​មរយៈ ទឹកមុខ​មួម៉ៅ​ច្រើន​ខុសពី​ធម្មតា​,​រាក​រូស​, ក្អួត​, ទល់​លាមក ,​ហើម​ពោះ និង​ក្តៅខ្លួន​ផងដែរ​។ ចំណែកឯ សញ្ញា​ធ្ងន់ធ្ងរ​វិញ​មានដូចជា ទារក​ក្តៅខ្លួន​ខ្លាំង​, រាក​មិន​ឈប់​, លែង​ឃ្លាន​អាហារ​, បាត់បង់​ទម្ងន់​ឬ​ទម្ងន់​ឡើង​យឺត ,​ត្អើក​ជារឿយៗ​, ពិបាក​ដកដង្ហើម​, កម្អួត​មាន​ពណ៌​បៃតង​, មាន​ឈាម​លាយឡំ​ជាមួយ​កម្អួត​, ខះ​ជាតិ​ទឹក​និង​លាមក​មាន​ឈាម​។ ប្រសិនបើ​សង្កេតឃើញ មាន​សញ្ញា​ទាំងអស់នេះ ទាមទារ​ការអន្តរាគមន៍​ពី​គ្រូពេទ្យ​ភ្លាមៗ មិនគួរ​ទុក​យូរ​ឡើយ​ចៀសវាង​មាន​បញ្ហា​ធ្ងន់ធ្ងរ​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  សុខភាព

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត