ធនាគារ​ជាតិ​បញ្ឈប់​ប្រតិបត្តិការ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​ចំនួន​៤

10-01-2019 2:55 pm 853

​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បាន​សម្រេច​ដក​ហូត​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ការចុះបញ្ជី របស់​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ ចំនួន​៤ ក្នុងនោះ​មានដូចជា គ្រឹះស្ថាន​និវត្តន៍​ហ្វាយ​នែន ម​.​ក​, គ្រឹះស្ថាន​សកល ហិរញ្ញវត្ថុ ម​.​ក​, អង្គការ រូបិយ​បណ្ណ​ខ្មែរ (​ខេ​.​អឹម​) និង​គ្រឹះស្ថាន ស៊ី​ស៊ី ហ្វាយ​នែន ម​.​ក ។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ធនាគារ​ជាតិ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​មករា ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត