ក្រសួង​បញ្ជាក់​ពី​តម្លៃ​លក់​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី​ត្រឹម៣២០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ

02-01-2019 12:40 pm 1430

យោងតាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដី​ពី​តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី ដែល​ត្រូវ​អនុវត្តន៍ ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩ បានឲ្យដឹងថា តម្លៃ​ប្រេងសាំង​បន្ត​ធ្លាក់ចុះ មក​នៅត្រឹមតែ​៣២០០​រៀល តែប៉ុណ្ណោះ​៕

​បើ​តាម​ការផ្សាយ​របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ផ្អែក​តាម​តម្លៃ​មធ្យម​ប្រេងឥន្ធនៈ​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ដល់​ទី​១៥​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៩ នឹង​ត្រូវ​លក់ ៣.២០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ សម្រាប់​សាំង​ធម្មតា EA92 និង ៣.២០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ សម្រាប់​ប្រេងម៉ាស៊ូត​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត