តើ​ស្ថាន​ទម្ងន់ទោស ​និង​ស្ថានសម្រាលទោស​​ខុសគ្នា​យ៉ាងដូចម្ដេច​?​

31-12-2018 2:27 pm 15766

​ស្ថាន​ទម្ងន់ទោស និង​ស្ថានសម្រាលទោស ជា​ទោស​មួយ​សម្រាប់​ដាក់​ទោសទណ្ឌ​ទៅលើ​ជន​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ខុស ដែល​មានចែង​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ផងដែរ​។ តើ​ស្ថាន​ទម្ងន់ទោស និង​ស្ថានសម្រាលទោស​ខុសគ្នា​យ៉ាងដូចម្ដេច និង​មាន​សារសំខាន់​យ៉ាងណា​ទើប​ច្បាប់​ចែង​បែបនេះ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ច្បាប់​ដោយ​ស្រី​មេធាវី​ម៉េង សុភា​រី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​………….

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត