របៀប​Fix​ផ្ទាំង​Searching​​របស់​Window​(Cortana)​​មិន​ដំណើរការ​

24-12-2018 4:33 pm 7289
រូបភាព​​​ផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រ

​យើង​មាន​គន្លឹះ​ខ្លីៗ យកមក​បង្ហាញ​ដែល​ទាក់ទង​នៅ​នឹង​ការប្រើប្រាស់​Computer ជា​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង គឺ​នៅពេល​កុំព្យូទ័រ​មាន​បញ្ហា ផ្ទាំង​Searching របស់ Window (Cortana) មិន​ដំណើរការ ។ 

♦ មូលហេតុ​៖ តាមពិតទៅ​វា​កើតឡើង​ដោយសារ​ផ្នែក​មួយ​នៃ System File (Searching) មាន​បញ្ហា Error ។  

១. វា​អាច​កើត​ដោយសារ​នៅ​ខណៈដែល Computer កំពុង Update អ្នក​ព្យាយាម​បិទ​វា​ទាំង​ដែល​មិនទាន់ Update រួចរាល់ ។ 

២. Virus ចូលលុកលុយ OS របស់​អ្នក ដែលជា​កត្តា​ធ្វើឲ្យ System File មាន​ការបាត់បង់ ។ 

♦ ដំណោះស្រាយ​៖ 

១. Update OS របស់​អ្នក ឬ ចូល Repair OS

២. ចូល​ទៅកាន់ CMD → ctfmon.exe → Enter

៣. ដំឡើង OS របស់​អ្នក​សារជាថ្មី​៕

​ប្រភព​៖antkh

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត