លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​​លើ​ចលនវត្ថុ​ជា​អ្វី​?​

24-12-2018 9:53 am 17570

​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ និង​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​អចលនវត្ថុ អស់លោកអ្នក​ស្ដាប់​បាន​តាមដាន​ស្ដាប់​រួចមកហើយ បន្ទាប់ពី​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​យើង បាន​លើកយក​មក​បកស្រាយ​កាល​សប្ដាហ៍​មុនៗ​។ គួរ​បញ្ជាក់ថា លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ និង​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​អចលនវត្ថុ​គឺ​មានចែង​ក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​។ ជាមួយគ្នា​នោះ​ក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ក៏​បានចែង​ផងដែរ​អំពី​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​ចលនវត្ថុ​។ តើ​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្ម​លើ​ចលនវត្ថុ​ជា​អ្វី​? ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត