របៀប​បង្ហាញ​​Password WIFI​​ធ្លាប់បាន​​ភ្ជាប់​ពីមុន​​ដោយ​ប្រើ​​CMD

20-12-2018 3:43 pm 6352
សញ្ញាWIFI

​តាមពិត​ការបង្ហាញ​Password WIFI មាន​វិធី​ជាច្រើន ដែល​ក្នុង​មានដូចជា​ការប្រើប្រាស់​Software​ជាដើម​។ ប៉ុន្ដែ​យើង​សូម​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា អំពី​ការ​Show Password WIFI ដោយ​ប្រើប្រាស់​នូវ CMD Command ។​

​តោះ​ចាប់ផ្ដើម​ទាំងអស់គ្នា​៖ 

ជំហាន​ទី​១៖ ចូលទៅ​បើក CMD (Command Prompt) Window key + R -> cmd -> Enter

​ជំហាន​ទី​២៖ វាយ netsh wlan show profile ( ដើម្បី​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​Wifi​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់បាន​ត​ភ្ជាប់​) 

ជំហាន​ទី​៣៖ វាយ netsh wlan show profile (WIFI name) key=clear -> Enter

Note:​បើ​ឈ្មោះ​WIFI​របស់​អ្នកមាន​ដកឃ្លា​អ្នក​ត្រូវដាក់​សញ្ញា​(“WIFI name”)៕​

ប្រភព៖ antkh

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត