លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​​លើ​អចលនវត្ថុ​ជា​អ្វី​?​

17-12-2018 2:08 pm 18258

​ប្រិយមិត្ត​ដែល​តែងតែ​តាមដាន​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ បានដឹង​រួច​ជាមុន​ហើយ​ថា កាលពី​សប្ដាហ៍​មុន នាទី​ស្វែលយល់​ពី​ច្បាប់របស់​យើង បាន​លើកយក​ប្រធាន​ទាក់ទង​ទៅនឹង លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ ហើយ​សម្រាប់​សប្ដាហ៍​នេះ​វិញ យើង​បាន​លើកយក​ប្រធានបទ ទាក់ទង​ទៅនឹង​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​អចលនវត្ថុ​វិញ​ម្ដង ថា​តើ​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​អចលនវត្ថុ មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាងណា​ទើប​ច្បាប់​ចែង​យ៉ាង​ដូច្នេះ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ច្បាប់​ដោយ​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែង​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង​ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត