ហេតុ​អ្វី​អ្នកខ្លះ​ដាំ​ចេកពងមាន់​ផ្កាប់​គល់​?

14-12-2018 1:48 pm 4500

​ជា​បទពិសោធន៍​របស់​ប្រជាកសិករ ការដាំ​ចេកពងមាន់​ដោយ​ផ្កាប់​គល់​ចេក ចូល​ក្នុង​រណ្តៅ វា​នឹង​ធ្វើឱ្យ​ពន្លក​ចេក​ផ្កាប់​ចុះក្រោម ។​

​របៀបនេះ នឹង​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​សំខាន់​២​យ៉ាង​គឺ ៖

- កូន​ចេក​ដែល​ដុះ​ចេញមក មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​

- កូន​ចេក​ដុះ​ចេញមក ស្រុះគ្នា​ល្អ 

​ដកស្រង់​ចេញពី​សៀវភៅ មេរៀន​កសិករ របស់​អង្គការ​សេ​ដាក ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត