តើ​ការឃុំខ្លួន​ និង​​ការត្រួតពិនិត្យ​​តាមផ្លូវ​តុលាការ​​ខុសគ្នា​យ៉ាងដូចម្ដេច​?​

26-11-2018 1:06 pm 7991

​ការឃុំខ្លួន​បណ្ដោះអាសន្ន និង​ការដាក់ឱ្យ​ស្ថិតនៅក្រោម​ការត្រួតពិនិត្យ​តាមផ្លូវ​តុលាការ ជា​វិធានការ​ផ្លូវច្បាប់​មួយ​ដែល​តុលាការ​បានសម្រេច​ទៅលើ​ជនណាម្នាក់ នៅក្នុង​សំណុំរឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ​។ តើ​ការឃុំខ្លួន​បណ្ដោះអាសន្ន និង​ការដាក់ឱ្យ​ស្ថិតនៅក្រោម​ការត្រួតពិនិត្យ​តាមផ្លូវ​តុលាការ​មាន​លក្ខណៈ​ខុសគ្នា​យ៉ាងដូចម្ដេច​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ច្បាប់​ដោយ​លោកស្រី​មេធាវី ម៉េង សុភា​រី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត