ដឹង​ទេ​ថាទារក​ទើប​កើតមើលឃើញ​ពិភពលោក​ដូចម្តេច?

25-11-2018 1:39 pm 2690

​ទារក​ទើបនឹង​កើត មើលឃើញ​ពិភពលោក​ពណ៌​ខ្មៅ ស និង​ប្រផេះ​។ រឿង​មួយទៀត ទារក​មិនអាច​មើលឃើញ​អ្វី ដែល​ស្ថិតនៅ​ចម្ងាយ​លើសពី​១២​អ៊ី​ញ​ឡើយ ឬ​មើលឃើញ​ដែរ​តែ​មិន​ច្បាស់​ថា​វត្ថុ​នោះ​ជា​អ្វី​​។ វត្ថុ​ឬ​ផ្ទៃមុខ​មនុស្ស​ស្ថិតនៅ​ចម្ងាយ​១០​អ៊ីង គឺ​ទារក​មើល​ឃើញច្បាស់ ហើយ​ចម្ងាយ​នេះ គឺ​ប្រ ហាក់​ប្រហែល​ពី​រង្វង់​ភ្នែក​ទារក មក​ផ្ទៃមុខ​ម្តាយ​អំឡុងពេល​បំ​បៅដោះ​។ ក៏ប៉ុន្ដែ​ទារក​និង​មានការ​វិវឌ្ឍន៍​នៃ​ការ​សម្លឹង​ឃើញ​បាន​កាន់តែ​ឆ្ងាយ នៅពេលដែល​រីកចម្រើន​ធំ​ឡើង​ពីមួយថ្ងៃ​ទៅមួយថ្ងៃ​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  សុខភាព

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត