តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​លទ្ធកម្ម​​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​?​

19-11-2018 11:42 am 7051

​នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​របស់​កម្ពុជា បានចែង​អំពី​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ ដោយ​ក្នុងនោះ​មាន​ទាំង​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​ចលនវត្ថុ និង​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​អចលនវត្ថុ​។ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​ចែង​ពី​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ ហើយ​លទ្ធកម្ម​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​នេះ វា​មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាងណា​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ច្បាប់​ដោយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត