លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង​ ថា​ លោកWilliam A.Heidt ​សរសើរ​​វិស័យ​​សុខាភិបាល​​កម្ពុជា​​

13-11-2018 4:49 pm 746

​បើតាម​លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងជំនួប​ជាមួយ​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេរិក​ចប់​អាណត្តិ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ អះអាងថា លោក William A. Heidt បាន​វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ពី​ការរីកចម្រើន​វិស័យ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា ចាប់ពី​ទីក្រុង រហូតដល់​ជនបទ មិន​ចាញ់​ប្រទេសជិតខាង​ឡើយ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត