ទោស​​ជំនួស​​

05-11-2018 2:41 pm 6890

​ទោស​ជំនួស​ជា​ទោស​មួយ​ប្រភេទ ដែល​មានចែង​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ បន្ទាប់​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ ទោស ពិន័យ​ជា​ប្រាក់ និង​ទោស​បន្ថែម​។ តើ​ទោស​ជំនួស​នេះ មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាងណាខ្លះ ទើប​មានចែង​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ហើយ​ទោស​ជំនួស​នេះ​ធ្វើឡើង​នៅពេលណា​? ដើម្បី​ជ្រាប​អំពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត