ទោស​​បន្ថែម​​

22-10-2018 10:40 am 7669

​ទោស​បន្ថែម ជា​ប្រភេទ​នៃ​ទោស​មួយ បន្ទាប់ពី​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ និង​ទោសពិន័យ​ជា​ប្រាក់ ដែល​មានចែង​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​។ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ច្បាប់​ចែង​ឱ្យមាន​ទោស​បន្ថែម បន្ទាប់ពី​ទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ និង​ទោសពិន័យ​ជា​ប្រាក់ ហើយ​ទោស​បន្ថែម​នេះ មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាងណាខ្លះ ក្នុងការ​យកទៅអនុវត្ត​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ច្បាប់​ដោយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត