សិទ្ធិ​ទាមទារ​​ដោយ​ផ្អែកលើ​សិទ្ធិ​​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​​

15-10-2018 11:25 am 7325

​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី បានចែង​អំពី​សិទ្ធិ​ទាមទារ​ដោយ​ផ្អែកលើ​សិទ្ធិ​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​។ តើ​សិទ្ធិ​ទាមទារ​ដោយ​ផ្អែកលើ​សិទ្ធិ​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​ជា​អ្វី ហើយ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ច្បាប់​ចែង​អំពី​សិទ្ធិ​ទាមទារ​ដោយ​ផ្អែកលើ​សិទ្ធិ​នៃ​កម្មសិទ្ធិ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ច្បាប់​ដោយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត