បណ្ឌិត​​គី សេរី​វឌ្ឍន៍​៖​​​គួរ​​បង្កើនការវិនិយោគ​​ពី​អឺរ៉ុប​​ដើម្បីមាន​​តុ​ល្យ​ភាព​​ជាមួយចិន

03-10-2018 3:53 pm 1002
  ស្តាប់
ខាងឆ្វេង លោកបណ្ឌិតគី សេរីវឌ្ឍន៍។
ស្តាប់ជាសំឡេង

នាទី​ហេតុការណ៍​សំខាន់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ​នៅថ្ងៃនេះ យើង​នឹងមាន​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍ បណ្ឌិត​សេដ្ឋកិច្ច និង ជា​មន្ត្រី​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​នៃ​រាជបណ្ឌិតសភា​កម្ពុជា ទាក់ទង​នឹង​ចំនួន​ជន​ជាតិចិន​នៅ​កម្ពុជា​។ តាមរយៈ​បទសម្ភាសន៍​លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍ យល់ឃើញថា ចំនួន​វិនិយោគ​ចិន​នៅ កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន គឺជា​រឿង​ល្អ​សម្រាប់​ជួយ​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាងណា​លោក​ស្នើ​សុំឱ្យ មាន​ការវិនិយោគ​ពី​ប្រទេស​នៅ​អឺរ៉ុប​បន្ថែមទៀត ដើម្បី​មាន​ត​ុល្យ​ភាព​។​សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង គួន សំបូរ ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត គី សេរី​វឌ្ឍន៍​ដូចតទៅ​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ជនជាតិចិន

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត