តើ​អ្វី​ទៅ​​ជា​សិទ្ធិ​​ប្រត្យក្ស​​?​

01-10-2018 2:48 pm 8112

​សិទ្ធិ​ប្រត្យក្ស​មានចែង​នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ផ្នែក​ទី​២ ត្រង់​មាត្រា​១៣០​។ សិទ្ធិ​ប្រត្យក្ស បើតាម​និយមន័យ មានន័យថា សំដៅ​ទៅលើ​សិទ្ធិ​គ្រប់គ្រង​លើ​វត្ថុ​ដោយ​ចំពោះ ដែល​អាច​អះអាង​ចំពោះ​បុគ្គល​ដទៃ​បាន​។ តើ​សិទ្ធិ​ប្រត្យក្ស​សំដៅ​ទៅលើ​សិទ្ធិ​គ្រប់គ្រង​លើ​វត្ថុ​អ្វីខ្លះ​? ដើម្បី​ជ្រាប​អំពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ច្បាប់​របស់លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖  

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត