កសិករ​កម្ពុជា​បង្កើន​ការប្រើ​សារធាតុ​គីមី​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​កាន់តែច្រើន

30-09-2018 10:19 am 4691
  ស្តាប់
ស្តាប់ជាសំឡេង

ការប្រើប្រាស់​ជី និង​ថ្នាំ​គីមី​របស់​ប្រជា​កសិករ​កម្ពុជា នៅក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម បាន​បន្ត​កើនឡើង​កាន់តែច្រើន​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​។ អ្វី​ដែល​គួរឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ ការប្រើប្រាស់​សារធាតុ​គីមី​ទាំងនោះ ត្រូវបាន​រកឃើញ​ថា ធ្វើ​ឡើង​មិន​គោរព​តាម​គោល​កាណ៍​ណែនាំ​ត្រឹមត្រូវ​។ កត្ដា​នេះ​ត្រូវបាន​អ្នកជំនាញ​អះអាងថា ធ្វើឲ្យ​មាន​ផលប៉ះពាល់ ដល់​កសិករ​ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់ អ្នក​បរិភោគ​កសិផល និង​ប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​បរិស្ថាន​ផងដែរ​។

ជាបន្តសូបស្ដាប់បទ​យកការណ៍ដែលរៀបចំជូន​ដោយ​៖ ទ្រី សីហៈ

 ពាក្យគន្លឹះ  កសិកម្ម

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត