ក្រសួង​ធនធានទឹក​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង

28-09-2018 1:12 pm 1649

​សម្ពាធ​ទាប​បន្ត​អូស​កាត់​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​ស្ថានភាព​បែ​នេះ ធ្វើឲ្យមាន​ភ្លៀងធ្លាក់​ក្នុង​កម្រិតពី​តិច​ទៅ​ច្រើនស្ទើរ​ទូទាំងប្រទេស ពិសេស​តំបន់​ខ្ពង់រាប និង​ទំនាប​កណ្ដាល​។​

​តាមរយៈ​សេចក្ដីជូនដំណឹង ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ កញ្ញា​នេះ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹកបាន​អំពាវនាវ​ឲ្យមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ជាពិសេស​តំបន់​ទំនាប​កណ្ដាល និង​តំបន់​ខ្ពង់រាប អាច​នឹងមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០១ ដល់​ថ្ងៃទី​០៧ ខែតុលា ព្រមទាំង​អាច​បង្ក​ជា​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  ជំនន់ទឹកភ្លៀង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត