អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ភ្លើង​បី​ថ្ងៃ​នៅ​តាម​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

28-09-2018 10:37 am 1108

 អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅតាម​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨​។​មូលហេតុ​នៃ​ការផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នេះ​គឺ ដើម្បី​អនុវត្ត​ការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និង​តម្លើង​បរិក្ខារ នានា​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  អគ្គិសនី​កម្ពុជា

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត