តើ​​ប្រភេទ​​នីតិបុគ្គល​​ក្នុង​​ក្រម​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​​មាន​​អ្វី​ខ្លះ​​?​

17-09-2018 10:44 am 8088

​នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​កម្ពុជា បានចែង​អំពី​ការបង្កើត​នីតិបុគ្គល ជាពិសេស​ចែង​ពី​ប្រភេទ និង​គោលការណ៍​នៃ​ការបង្កើត​នីតិបុគ្គល​។ តើ​ហេតុអ្វី​ទើប​ច្បាប់ ជាពិសេស​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ចែង​ពី​ប្រភេទ និង​គោលការណ៍​នៃ​ការបង្កើត​នីតិបុគ្គល ហើយ​នីតិបុគ្គល​ដែល​មានចែង​ក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​មាន​អ្វីខ្លះ​? ដើម្បី​យល់ច្បាស់​អំពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ពី​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត