ពលរដ្ឋរងផលពីគ្រោះទឹកជំនន់ គួរបង្ការសុខភាពបែបណាក្រោយទឹកស្រក?

15-09-2018 5:05 pm 3827

សេចក្តីប្រកាសអំពីការកើនឡើងទឹកជំនន់ ការប្រកាសអាសន្នអំពីកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅតាមស្ថានីយនីមួយៗ ការផ្អាកចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរនៅតាមវិថីមួយចំនួនជាបណ្តោះអាសន្នជាដើម ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលគ្រោះទឹកជំនន់ចាប់ផ្តើមវាយលុកចូលក្នុងតំបន់មួយចំនួន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លី សូវ៉ាន់ បានក្រើនរំឭកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនូវគ្រោះទឹកជំនន់ថា គួរចាប់ផ្តើមគិតគូរពីបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតមួយចំនួន ដែលអាចកើតឡើង បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ចាប់ផ្តើមស្រក ​...

ស្តាប់បទយកការណ៍៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត