ប្រភេទ​​នៃ​​ទោស​​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​​

03-09-2018 10:04 am 7657

​នៅក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា បានចែង​អំពី​ប្រភេទ​នៃ​ទោស ដើម្បី​ដាក់​ទោសទណ្ឌ​ទៅលើ​ជន ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ខុសច្បាប់ ធ្វើឱ្យ​បាត់បង់​នូវ​សណ្ដាប់ធ្នាប់ និង​របៀបរៀបរយ​ក្នុងសង្គម​។ បើតាម​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ប្រភេទ​នៃ​ទោស​ចែកចេញជា​៣​ប្រភេទ​។ តើ​ប្រភេទ​នៃ​ទោស​នី​មួយៗ​មាន​អ្វីខ្លះ ហើយ​វា​មាន​សារសំខាន់​យ៉ាងណា​សម្រាប់​ទោស​នីមួយៗ​? ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​ប្រសាសន៍​លោក​មេធាវី​ដោយផ្ទាល់ នៅក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វា ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត