ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​​របស់​​អនី​តិ​ជន​​

27-08-2018 3:51 pm 11608

​អនីតិជន ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស ក៏​ទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ​ផងដែរ តែ​ការទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ​របស់​អនីតិជន គឺ​នៅមានកម្រិត​។ តើ​អនីតិជន មាន​អាយុ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំទៅ ទើប​ទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ ប្រសិនបើ​គាត់​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស ហើយ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​ច្បាប់​កំណត់ឱ្យ​ដាក់​ទោសទណ្ឌ​លើ​អនីតិជន​? ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ការទទួលខុសត្រូវ​ព្រហ្មទណ្ឌ​របស់​អនីតិជន សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​របស់លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត