សកម្មភាព​​រស់នៅ​​ប្រចាំថ្ងៃ​​មួយចំនួន​​ដែល​យើង​​តែង​ធ្វើ​ខុស​​ទាំង​មិន​ដឹងខ្លួន​

17-08-2018 4:45 pm 5796
រូបភាព​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព​ត្រូវ​និងខុស

​នៅក្នុង​ការរស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ មនុស្ស​គ្រប់រូប​ពិតជា​ត្រូវធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​យ៉ាងច្រើន​គេច​ពុំរួច​។ ប៉ុន្ដែ​ពេលខ្លះ​សកម្មភាព​ទាំងនោះ​យើង​មិនដឹង​ឡើយ​ថា ខ្លួនឯង​កំពុង​ប្រព្រឹត្ដ​ខុស  ព្រោះ​គ្មាន​ការណែនាំ​ពី​អ្នកជំនាញ​។ ដូច្នេះ​យើង​សូម​បង្ហាញ​សកម្មភាព​រស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​ចំនួន​៣០ ដែល​មនុស្ស​ភាគច្រើន​នៅតែ​ប្រព្រឹត្ដ​ខុស​ក្នុង​ជីវភាព​រស់នៅ​។ 

​ចង់ដឹង​មាន​សកម្មភាព​អ្វីខ្លះ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត