របៀប​ភ្ជាប់​​ពី​កុំព្យូទ័រ​​ទៅ​ទូរទស្សន៍​

11-08-2018 9:33 am 2916
ការភ្ជាប់​ពីកុំព្យូទ័រ​ទៅ​ទូរទស្សន៍

​យើង​ដឹង​ហើយ​ថា​កុំព្យូទ័រ​គឺជា​ម៉ាស៊ីន​Electronic​មួយ ដែលមាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​គណនា និង ធ្វើ​ការងារ​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស តែ​វា​ក៏​អាច​ចាក់​ចម្រៀង និង មើល​វីដេអូ​បាន​ទៀតផង​។ ប៉ុន្ដែ​ដោយសារ​កុំព្យូទ័រ​មួយចំនួន​មាន​ទំហំ​អេក្រង់​តូច ដូច្នេះ​អ្នក​ពិបាក​មើល​រឿង ឬ ខារ៉ាអូខេ​ផ្សេងៗ ។ យើង​នឹង​លើកយក​ពី​របៀប​ភ្ជាប់​ពី​កុំព្យូទ័រ​យួរដៃ​ទៅកាន់​ទូរទស្សន៍​ប្រភេទ​LCD និង LED ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការមើល​រឿង​ឬ​ខារ៉ាអូខេ​។​

​អ្វី​ទៅជា Port HDMI?

HDMI មកពី​ពាក្យ High Definition Multimedia Interface ដែលមាន​នាទី​សម្រាប់​បញ្ចូល​បាន​ទាំង​វីដេអូ និង សំឡេង​ទៅ​ជាមួយគ្នា​នៅក្នុង​ខ្សែ HDMI នេះ​តែមួយ ។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូប​របស់ Connector HDMI ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​ភ្ជាប់​ពី Laptop ទៅកាន់ LCD ឬ LED ហើយ​ជា​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​មួយ​ដែរ​សម្រាប់​ការ​បញ្ចូន Signal Graphic របស់​រូបភាព សំឡេង និង វីដេអូ ។​


 

​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ភ្ជាប់​ពី​កុំព្យូទ័រ​ទៅកាន់​ទូរទស្សន៍​

​ក្នុង​ការភ្ជាប់​ពី​កុំព្យូទ័រ​ទៅកាន់​ទូរទស្សន៍​យើង​អាច​ប្រើ​ឧបករណ៍​ដូចខាងក្រោម ៖

- VGA ទៅកាន់ VGA៖ សម្រាប់ធ្វើ​ការភ្ជាប់​ពី​រន្ធ​VGA របស់ កុំព្យូទ័រ​ទៅកាន់​រន្ធ​VGA របស់​ទូរទស្សន៍

​ដោយ​ប្រើ​ខ្សែ VGA


- HDMI ទៅកាន់ HDMI៖ សម្រាប់​ភ្ជាប់​ពី Port HDMI របស់​កុំព្យូទ័រ​ទៅកាន់ Port HDMI របស់​ទូរទស្សន៍ ហើយ​Port​នេះ​មានតែ​ចំពោះ​ទូរទស្សន៍​ប្រភេទ LCD និង LED ជំនាន់​ថ្មី​តែប៉ុណ្ណោះ ។​

​ប្រើ​ខ្សែ HDMI

- HDMI ទៅកាន់ VGA ឬ VGA ទៅកាន់ HDMI សម្រាប់​ភ្ជាប់​ពី Port HDMI របស់ កុំព្យូទ័រ​ទៅកាន់ Port VGA របស់​ទូរទស្សន៍ ឬ​ពី Port VGA របស់​កុំព្យូទ័រ​ទៅកាន់ Port HDMI របស់​ទូរទស្សន៍ ។​

ការ​បញ្ចូន​រូបភាព​ពី​កុំព្យូទ័រ​ទៅ​ទូរទស្សន៍​

​ក្នុង​ការភ្ជាប់​ពី​កុំព្យូទ័រ​ទៅកាន់​ទូរទស្សន៍​យើង​ត្រូវ​ធ្វើការ Connect ដោយ​ប្រើ 
 - Function Key ជា F1 ឬ F3 ទៅតាម​ម៉ាក​ម៉ាស៊ីន​
 - ចុច KeyWindows +P ដើម្បី Connect ។​

​រូប​ខាងលើនេះ​សម្រាប់​បញ្ចូនពី​កុំព្យូទ័រ​ទៅកាន់​ទូរទស្ស​ន៍​

 - Computer Only មានន័យថា​សម្រាប់​ភ្ជាប់​កុំព្យូទ័រ​តែមួយ ។​

 - Duplicate មានន័យថា​សម្រាប់​បង្ហា​ញ​ការធ្វើការ​នៅលើ​Laptop​របស់​អ្នក ដូចគ្នា​នឹង​នៅក្នុង​ទូរទស្សន៍​

 - Extend មានន័យថា​សម្រាប់​បង្ហា​ញ​ការធ្វើ​ការឲ្យ​Laptop​របស់​អ្នក ដែល​Screen​ទាំងពីរ​ខុសគ្នា​ទូរទស្សន៍ (​ទូរទស្សន៍​បង្ហាញ​ផ្សេង​ហើយ​Laptop​របស់​អ្នក​បង្ហាញ​ផ្សេង​)

 - Projector Only បង្ហាញ​ទូរទស្សន៍​តែ​ម្ខាង ៕

ប្រភព​៖ ទស្សនាវដ្ដី​ANT

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត