អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ភ្លើង​៣​ថ្ងៃ​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល​

03-08-2018 10:18 am 1160

​អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តី​ពី​ការផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ នៅតាម​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨​។​មូលហេតុ​នៃ​ការផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នេះ គឺ​ដើម្បី​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និង​តម្លើង​បរិក្ខារ​នានា​ដើម្បី​ងាយស្រួល​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  អគ្គិសនី​កម្ពុជា

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត