ស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជា៖ សង្ឃឹមថាគ្រួសារសពលោកកែមឡីនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌

10-07-2018 11:48 am 4221

ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្តែងសមានទុក្ខ ខួប២ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកកែម ឡី និងសង្ឃឹមថា ពួកគេនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ ។ 

ក្នុងខ្លឹមសារដើម ស្ថានទូតបានលើកឡើងថា « ស្ថានទូតអាមេរិកសូមសំដែងសមានទុក្ខដល់គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់លោក កែម ឡី នៅខួបលើកទី ២ នៃមរណភាពរបស់លោក ។ យើងសូមសំដែងក្តីសង្ឃឹមជាបន្តថា ពួកគេនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌។ »

ការលើកឡើងនេះ ធ្វើឡើងនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ កក្កដា ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត