លោក​​ហ៊ុន សែន​ថា​​នឹង​​បន្ត​​ចុះ​​ជួប​​កម្មករ​​ដទៃ​ទៀត​​បើ​​គណបក្ស​​លោក​​ឈ្នះ​ឆ្នោត​​

04-07-2018 4:31 pm 976

​នៅ​ឱកាស​ចុះ​ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​កម្មករ​-​កម្មការិនី នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ ​ប្រមុខ​ដឹកនាំ​រដ្ឋាភិបា​កម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន បាន​គូសបញ្ជាក​ឱ្យដឹងថា បើ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បន្ត​ឈ្នះឆ្នោត លោក​នៅតែ​បន្ត​ចុះ​ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​កម្មករ​-​កម្មការិនី ហើយ​ឈានទៅ​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​កម្មករ -​កម្មការិនី ក្នុង​វិស័យ​ដទៃទៀត ដូចជា​វិស័យ​សំណង់ សណ្ឋាគារ​ជាដើម​……….

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត