ម្ចាស់​បំណុល​​មាន​​សិទ្ធិ​​រឹប​អូស​​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​​កូន​បំណុល​​ដោយ​​ខ្លួន​ឯង​​ទេ​​?​

02-07-2018 3:59 pm 4251

​ជារឿយៗ​គេ​សង្កេតឃើញថា ម្ចាស់បំណុល​តែងតែ​ធ្វើការ​រឹបអូស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​កូនបំណុល​ដោយ​ខ្លួនឯង ដោយ​ពុំបាន​ឆ្លងកាត់​តាមផ្លូវ​តុលាការ​ឡើយ​។ ការ​រឹបអូស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​កូនបំណុល​ពី​ម្ចាស់បំណុល​នេះ ដោយសារតែ​កូនបំណុល​ពុំមាន​លទ្ធភាព​សង នូវ​អ្វីដែល​កូនបំណុល​ជំពាក់​។ ករណី​ម្ចាស់បំណុល​ទៅ​រឹបអូស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​កូនបំណុល​ដោយ​ខ្លួនឯង ដោយ​ពុំបាន​ឆ្លងកាត់​តាមផ្លូវ​តុលាការ​បែបនេះ តើ​ខុសច្បាប់​ដែរឬទេ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​ប្រសាសន៍​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត