បទ​ល្មើស​​ការ​ធ្វើ​​អាជីវ​កម្ម​​ផ្លូវ​ភេទ​​ត្រូវ​មាន​​ទោស​​កម្រិត​ណា​​?​

25-06-2018 2:32 pm 4175

​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវភេទ គឺជា​អំពើ​មួយ​ដែល​ច្បាប់​ត្រូវបាន​ហាមឃាត់ និង​ធ្វើ​ការផ្ដន្ទាទោស​ចំពោះ​ជន​ទាំងឡាយណា​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​នេះ​ផងដែរ​។ ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវភេទ​នេះ​ទៀតសោត គឺជា​អំពើ​មួយ​ដែល​សង្គម​ស្អប់ខ្ពើម​ផងដែរ​។ តើ​អំពើ​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវភេទ ត្រូវដាក់​ទោសទណ្ឌ​កម្រិតណា ហើយ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវភេទ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​ទាំងអស់នេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ដោយ​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត