កំហុស​១៣​​យ៉ាង​​ដែល​អ្នក​គួរ​ឈប់​​ធ្វើ​​នៅ​អាយុ​​២៥​ឆ្នាំ​

10-06-2018 11:21 am 5789
មនុស្ស​គ្រប់រូប​តែង​មានកំហុស

​មនុស្ស​គ្រប់រូប​តែងតែមាន​កំហុស​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ឥតខ្ចោះ​នោះទេ ហើយក៏​គ្មាន​នរណាម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​រហូត​ដែរ​គឺ​តែងតែមាន​ខុស គ្រាន់តែ​ថា​ខុស​តិច​និង​ច្រើន​ប៉ុណ្ណោះ​។ នៅក្នុង​ការរស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ រឿង​ខ្លះ​យើង​បានដឹងថា​យើង​ធ្វើ​ខុស​រួច​ក៏​កែ​ប្រើ​កំហុស ប៉ុន្ដែ​ពេលខ្លះ​យើង​មិន​បានដឹងថា​យើង​ធ្វើ​ខុស​ឡើយ ហើយ​នៅ​បន្ដធ្វើ​កំហុស​ដដែលៗ​។ យើង​សូម​បង្ហាញ​កំហុស​១៣​យ៉ាង ដែល​យើង​គួរ​ឈប់​ធ្វើ​នៅ​អាយុ​២៥​ឆ្នាំ​។​

​ចង់ដឹងថា​មាន​អ្វីខ្លះ​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​៖

ប្រភព៖Brightside

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត