ក្រសួង​​សេដ្ឋ​កិច្ច​​ប្រកាស​​ជ្រើស​រើស​​មន្ត្រី​​បម្រើ​​ក្នុង​​ក្របខណ្ឌ​​ជិត​​៥០០​​នាក់​

05-06-2018 2:36 pm 1553

​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈ​សេចក្ដីជូនដំណឹង បានប្រកាស​ប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ឱ្យចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​របស់ខ្លួន ចំនួន​៤៦៧​នាក់​។ នេះ​បើតាម​សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញ ចុះ​ថ្ងៃទី​៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨​។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាន​ក្នុង​លិខិត​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខាងក្រោម​នេះ​..........


 ពាក្យគន្លឹះ  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត